Om meg – i kortform!

 

Vil her gi et kort lite resymé av meg og livet frem til nå. Det må bli forskjellige kapitler av alle disse årene. I slutten av hvert kapittel vil jeg legge inn en link (understreket) til en litt mer utdypende redegjørelse av den perioden i mitt liv – slik jeg har oppfattet den. Disse linkene vil jeg legge inn når jeg har fått inspirasjonen til å få noe ned på ”papiret”. Så ha litt tålmodighet – det vil komme mer enn bare denne kortformsiden. Det kan også hende at alle sidene med tiden kan bli redigert litt etter hvert som minnene strømmer på.

 

Jeg ble født i midten av 1930 årene, vokste opp under krigen med det som det medførte av redsler og vanskelige år. Etter krigens slutt forsøkte vi alle å ta igjen all den manglende undervisningen, som vi ikke fikk på skolen under krigen.  Link til barneårene.

 

Som ungdom hadde vi vel de samme utfordringene og usikkerheten som alle unge har i den alderen. Men det var egentlig en fin og ”sorgløs” tid. Skoletiden kom til en slutt og alvoret ble mer gjeldende. Begynte i håndverkslære, tjente mine første kroner og begynte å se på jentene. En fin tid. Jeg ble også kjent med nye venner og vennskapet som ble etablert har vart hele livet frem til nå.  Ungdomstiden – under arbeid

 

Så ble det ”fast følge”, giftermål og etablering med hus, barn og familie. Denne tiden var, som for de fleste, en litt hektisk tid med jobbing, småbarn og mindre tid til en selv og vennene. Men vi hadde det likt alle sammen.  Etableringsfasen – kommer senere

 

Etter at barnene var voksne og flyttet hjemmefra, ble det litt mer tid til å pleie venner og vennskapet igjen.   Middelaldrende – kommer senere

 

Og nå er vi alle pensjonister og nyter tilværelsen. Pensjonisttiden er den tiden når en skal høste av det en har sådd og for meg er det blitt en fin høst. Vi er en fantastisk fin gjeng pensjonister som går og bowler i alle fall en gang for uken, med litt innbyrdes konkurranse og et fantastisk sosialt samvær. Men alderen er begynt å gjøre seg gjeldende, så det er nok rett som det sies: Før i tiden var jeg ung og vakker, nå er jeg ikke ung lenger. Men en får bite kjøpetennene sammen, holde ut slik at en kan få tilbake litt av alt det som vi har betalt inn til folketrygden gjennom nærmere 50 års hardt arbeidsliv.     Pensjonisttilværelsen – kommer senere